Utställningar på Motala Museum


Välkomna till ”Ett besök i äldre stenåldern”. En Ord- och Bildutställning om de stora utgrävningarna som gjordes i samband med projektet dubbelspåret och Motalabron. Ca. 350.000 fynd har hittas och man håller som bäst på att registrera och utvärdera, som vi hoppas på att kunna visa i utställningen så småningom kanske. Samtidigt förändrades Motalas historia och samhälle vid Motalaviken och Motala ström blev flera 1000 år äldre som boplats. Ett av norra Europas mer fascinerande boplats från äldre stenåldern undersöktes i Motala under 2000-talets första decennium. Stora fyndmaterial visar olika sidor av människornas liv vid Motala Ström för mellan 7000 till 8000 år sedan. De arkeologiska undersökningarna fick arbetsnamnet, Strandvägen, Verkstadsvägen, Kanaljorden och Ekdungen. Vid Strandvägen fanns 8000 – 7000 gamla huslämningar, gravar och hantverksplatser. Här har med andra ord, ”Här har aldrig varit tomt”… Genom många bilder och texter skildras arkeologernas arbete på stora tygvepor. Här kan man i sammandrag följa arbetet som utfördes av flera arkeologer i olika omgångar. 9 vepor: Arkeologin i Motala Ström, Platsen under stenåldern för ca. 8000 år sedan, Hus och Hem, Gravfält vid Strandvägen, Fiskare, jägare och samlare, Karta över området kring Motala för närmare 8000 år sedan, Hantverk ben och horn, Rituella deponeringar i strömmen? Skallar på sjöbotten- släktingar eller fiender?

Sophia Isberg 1819-1875
Sophia Isberg föddes i Säby församling i Tranås. Som liten flicka började hon snida pipor i låg relief med den tiden vanliga motiv av jägare och hundar. 1840 flyttade hon med sin familj till Motala där fadern och brodern ämnade försörja sig som spinnrocksvarvare. Hon deltog 1847 på en slöjdmässa i Stockholm med ett piphuvud som genast såldes för 20 riksdaler och väckte sensation i huvudstaden.
Efter detta kom en ny epok i hennes sniderier, reliefen blev högre och nästan frisående, runt urnor och pipor. Sophia var under sin levnad i Motala stadens mäktigaste person, känd och beundrad både inom och utom landet för sina utmärkta träsniderier.


Konstsamling
Samlingen svensk konst från 1600-tal och framåt är mycket noga utvald.Här visas på ett genomtänkt pedagogiskt sätt utvecklingen av den svenska konsten, med originalverk av de stora svenska konstnärerna.Samlingen består av deponerad konst från de stora statliga och privata museerna.


Fågelsamling
Grundaren av Motala Museum, Hjalmar Flodin 1869 - 1938, var en hängiven ornitolog och naturvän.
Han hade under ett antal år samlat en stor del av Motalatraktens fåglar samt deras bon och ägg.
Flodin skänkte sin omfattade samling till museet när detta grundades 1911. Samlingen visades för allmänheten då museet öppnades den 23 mars 1913. Den bestod då av 160 uppstoppade fåglar representerande 130 arter. Samtliga med ett fåtal undantag har någon anknytning till Motala.
Samlingen har utökats under åren och idag visas 208 exemplar. De representerar 163 arter.


Dockskåpssamling.
Motala Musei- & hembygdsförening hade förmånen under en femårsperiod att få ha en av Sveriges förnämligaste dockskåpsamling deponerade på Charlottenborgs slott 1996-01-01-2000-12-31.
Paret Nielsen hade efter dessa fem år med ålderns rätt beslutat sälja samlingen och Motala Museum erbjöds förvärva den och så blev fallet. Förvärvet skedde 2001-04-20-2010-03-05. Dockskåpsamling mycket populär för unga och gamla. Samlingen består av ett 40 tal interiörer från en småstad. Här finns konditori, skola, ålderdomshem, butiker och vanliga hem m.m.

Samtliga dockskåp är Eivors barndomsminnen eller i någon mån speglande tankar och funderingar om saker och ting, en del har Eivor självupplevt om det inte är exakt likt, så är det i hennes blick precis vad hon såg och för hennes inre syn ser hon alla de människor som levde. Handelshuset med alla affärer. Bror Rydstedt var en populär herre med sitt bageri intill skolan och de var åtskilliga bullar och syltlängder som man köpte och delade på. En påse kaksmulor fick man gratis. Hos Ruth Berg köpte man silkesstrumpor till finare tillfällen.  Leksaker var inget problem för Eivor då två av hennes mostrar hade en butik på Blekingegatan. Vilken lycka för en liten tös att övernatta hos dem, när föräldrarna var bort resta.  Självfallet fanns Lanthandel, Modist Pantbank i Handelshuset som vi kort beskrivit.  Eivor och Hans har gjort mycket själva till sina skåp, Eivor med sina fantastiska broderier och Hans som inrett alla skåp och med inredning och enklare möbler, resten har man köpt.