Åke Svenssons Motalaböcker

Innehåll 2017
En bild säger mer än 1000 ord sid 3
Tack var bälgkameran kan vi se bakåt i tiden sid 4
En tid fanns det 700 skutor och ångfartyg på Vättern sid 5
Sedan 1879 har klockorna "gått som tåget" sid 6
Kungsgatan på 1920-talet sid 7
Flygbild över centrum från 1930 sid 8
Stadshotellet på 1930-talet sid.9
Strandpromenaden sid 10-13
Korsningen Bispmotalagatan-Platensgatan 1910 sid 14
Samma korsning 50 år senare sid 15
1968 startade bygget av sporthall och simhall i Motala sid 16
Motala kyrka bytte tornspira sid 17
Stora Torget sid 18-20
Korsningen Urban Hjärnes väg-Kungsgatan sid 21
Den stora samhällsförändringen startade i Motala på 60-talet sid 22-44
Minnesbilder från flugdalen sid 45-49
Hamnen i Motala sid 50-52
1 miljon kontorsstolar och en månsten i Motala sid 53-56
Motala väster växer sid 57-60
Zederslund och Storgatan sid 61-62
Övre Brinken sid 63-64
Charlottenborgsområdet utvecklas sid 65-68
Medevi Brunn för 50 år sedan sid 69-71
Cykla, simma, springa sid 72
Seglingar på Motalaviken sid 73-76
Kungabesök och Luxor fyller 50 år sid 77-80
Mode och klädkod för 100 år sedan sid 81-92
Från hästskjutsar till bilskjutsar mm sid 93-106
Carlsund hette första loket från Motala Verkstad sid 107
Limo-traktor i arbete sid 112
Öknamn blev en "verkstadskultur" sid 113
Utdockning - ett skådespel i över 200 år sid 115
Motala verkstad sjöstad sedan länge sid 116-135
Unika bilder över Motala Verkstadsområdet från 1925 sid 136-137
Marin fartygstillverkning i början av 1900-talet sid 138-141
Motala Verkstad satte färg på lokomotivbilderna sid 142-145
Långa raden av bostäder är i dag kultur sid 147
Lokproduktionen slutade på 1970-talet sid 148-149
Vevaxlar krävde stor yrkesskicklighet sid 150-151
Finvalsverket och järnverket sid 153-154
Ännu en flygbild från 1930-talet sid 155
Litet bojag sätta vill... från Platensgatan på 1960-talet sid 156
Info om bokens omslag för 155 år sedan sid 157
Källmaterial sid 158