Innehållsförteckning 2020
Lite om Lemunda stenindustri                                                         
Ett soligt begravningsminne                                                            
På "gurklisten" vajade "ankan"                                                       
Lite mynt-historia från 1970-talet                                                   
Motala har varit storkommun sedan 1970                                       
Varm göt gick på järnväg från Motala Verkstad                               
Omtalad brännvinstransport på Göta kanal år 1925                        
Ett populärt motalamotiv lever än i dag                                          
Telefonen blev vår käraste ägodel                                                  
Nårgra gruppbilder från förr                                                            
Minnessten över Eva Isaksson-Ribers vid Motalabron                       
Grindslanten och barnen                                                                  
Motala Museum/Charlottenborgs slott nyinvigt                                 
"Lövet" på samlarnålar 1958                                                           
Konsum Ringen firade 50 år redan 1933                                          
Hantverksmässan i Motala Verkstad slog nytt rekord                       
Liten badstrand vid lågt vattenstånd vid Stadsparken                      
Gamla träd skapar nytt liv                                                              
Verksamhetsberättelse 2019                                                           
Motalas Musei- och Hembygdsförenings framtid...                           
Medlemsförteckning                                                                        
Hamnens sommar är kort med intensiv                                           
Annonser för 100 år sedan                                                               
Vyer över Motalaviken för ca 100 år sedan                                      
sid. 2
sid. 16
sid. 19
sid. 20
sid. 21
sid. 22
sid. 36
sid. 38
sid. 39
sid. 55
sid. 57
sid. 58
sid. 60
sid. 63
sid. 64
sid. 70
sid. 71
sid. 72
sid. 73
sid. 79
sid. 80
sid. 94
sid. 95
sid. 96