Föreningen har årsmöte den 21 mars 2018 kl 19.00

Efter förhandlingarna kåserar Åke Svensson
över några bilder ur museets samlingar.

 
;