Rapport av Eva och Camilla
Bildningsnämndens politiker har beslutat att lägga 1,5 miljoner kronor på att bygga om utställningarna på slottet.
Vad gäller att reparera yttertak och invändigt skadade delar nämndes att Tekniska förvaltningen täcker upp.
Östergötlands Museum står som ansvarig för arbetet som genomförs av dem etablerade firmor.
Länsantikvarieämbetet står bakom ommöbleringen och kommunen kommer att i fortsättningen driva slottet.

Däremot har inga medel avsatts för att driva slottet utan det kommer att vara stängt för besökare 2018.
Det nämndes dock att ge möjlighet att digitalt kunna se arbetets fortskridande.

Vad gäller alla stenåldersfynd måste det ges mer fokus vilket betyder kostnader. Eva försöker hitta fonder som eventuellt kan ge medel för detta.
Kommunen är här med och satsar.

Vid tillkomst av Lalandia kommer Folkets Park att rivas, vilket innebär att all konst som finns där måste räddas.
Detta innebär att magasinering kan bli aktuell.
De 2 paviljongerna på området skulle som förslag kunna flyttas till Charlottenborgs slottspark samt om möjligt upprusta stranden där
för att ge badmöjlighet och rekreationsyta.

Första utkastet till ommöblering m.m. på slottet

Nedre plan
- Nuvarande kontoret utryms och blir museishop.
- Fågelrummet kan bli ”samlarrum” alternativt stenåldern, vikingatid.
- Dockskåpen kan utlånas till äldreboenden. OBS all inredning är lös!
- Bygg upp en miljö med Jungfru Isberg som docka och hennes verkstad. Bättre belysning på hennes föremål för att framhäva detaljrikedomen.
- En idé är att Fotokommitten’s lilla rum frigörs till forskarrum.
- Behåll gamla köket till MM & HF.
- Bibliotek nu på olika ställen bl.a. i kontoret och mötesrummet.

Övre plan
- Här kan tillfälliga utställningar upprättas.
- Dubergska rummet kan bli samlarrum med tema män resp. kvinnor.
- Matsalen blir kvar men nya möbler införskaffas. Vissa möbler behöver kläs om.
- Upprätta en Charlottsalong med speciella tapeter. Lewenhaupttema.
- Enligt ett besök av konstrepresentant önskas mycket konst tillbaka till Norrköping.
- Till lilla rummet finns inget förslag ännu.
- Personalrummet görs iordning.