Fyra blir ett när museum slås ihop

Motala får ett stadsmuseum - eller fyra. Nu slås Industrimuseet, Charlottenborgs slott, Rundradiomuseet och Museilägenheterna ihop till en enhet.
Diskussionerna om ett stadsmuseum har pågått i många år och vållat stor debatt. Kommunen flaggade för flera år sedan till hembygdsföreningen som driver Charlottenborgs slott och industrimuseet att man hade för avsikt att minska deras stöd och skapa en gemensam verksamhet. Då väckte förslaget skarpa reaktioner, men nu är läget annorlunda. - De kom själva till oss därför att den person som de haft anställda ska gå i pension. Nu undrade de hur vi skulle göra och om vi kunde jobba tillsammans. Efter det har man haft en väldigt bra dialog, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).
Förändringen innebär också en liten ökning av anslagen med ett par hundra tusen kronor. Samtidigt förändras stödet helt till hembygdsföreningen. De pengar som de fått i bidrag för att driva sina museum dras in och istället får de söka någon form av föreningsbidrag för sin verksamhet.
Nicklas Rudberg menar att samgåendet kan ses som att Motala nu får sitt stadsmuseum, även om det blir utspritt i fyra lokaler. Diskussionerna om att samlas under ett tak fortsätter dock. Däremot är det inte säkert längre att man går vidare med de tankar som funnits om att vara i Plåtverkstan. Detta sedan det visat sig att det finns farligt tungmetallsdamm i lokalen och att den måste saneras. - Vi får ser vad som händer, men om Lalandia ska etableras här med en ha miljon besökare om året måste vi kunna erbjuda besökarna mer och då är kulturen ett bra alternativ säger Nicklas Rudberg.

2016-12-20
Lina Handberg
MVT

Kommentar:
Man förväntar sig väl att det är kommunen som driver ortens museum. I Motala har av historiska skäl ortens museum drivits av en hembygdsförening. Förvisso har kommunen stått för lokaliteterna, i varje fall i nutid, men för att kunna hålla museerna öppna har betydande frivilligt och ideelt arbete krävts från hembygdsmedlemmarnas sida. En tjänstemannautredning har föreslagit en ny organisation av Motalas museeverksamhet där Tina Tybrings arbete skulle ersättas av en stab på flera personer och som skulle kosta 4 miljoner om året. Kommunens kostnaden för Tina som i dagarna arbetat som museeförståndare i 25 år har varit högst 10 procent av detta.
I artikeln ovan nämns att kommunens kostnader för den nya organisationen skulle öka med ett par hundra tusen vilket dåligt stämmer med tjänstemannaförslaget som kanske bara är en framtidsvision.

Om man vill informera sig om museernas historia i Motala finns nedanstående länkar.

Läs mer om museets tidiga historia I


Läs mer om museets senare historia. II

Robert Ekinge
Hemsidesredaktör och medlem i  hembgdsföreningens fotokommitté

Nu undrade de hur vi skulle göra och om vi kunde jobba tillsammans
Nicklas Rudberg, bildningsnämndens ordförande