Oro växer hos museer
Motala Tidning


En sammanslagning av Motalas museum väntar. Men än finns inga tydliga riktlinjer för hur en sådan verksamhet ska bedrivas. Det har gjort hembygdsföreningen, som bland annat driver Charlottenborgs slott, oroliga.
Det har förts långa diskussioner kring en museisammanslagning - av Industrimuseet, Charlottenborgs slott, Rundradiomuseet och Museilägenheterna - i Motala. Tidigare har aktörerna stått en bit ifrån varandra, men nu är läget annorlunda.
Kommunen och hembygdsföreningen, som driver Charlottenborgs slott och industrimuseet, har närmat sig varandra i frågan och har nu börjat titta på en lösning för hur en gemensam verksamhet ska kunna bedrivas.
- Vi är positivt inställda till att museerna slås ihop till en enhet, med personal och annan logistik, säger P-G Andersson, ordförande i hembygdsföreningen.
- Men vi är samtidigt lite förbryllade. Det tar ju tid att driva igenom ett sådant här beslut, och vi vet inte hur lång tid det tar. Från vår sida behöver vi en lösning snart, men det känns inte klart på långa vägar, säger P-G Andersson.
Hembygdsföreningen väntar på att kommunen ska ta ett beslut, så att den tilltänkta museiverksamheten kan dra i gång så fort som möjligt. Särskilt brådskande från deras sida är det på grund av att Charlottenborgs slotts nuvarande museiföreståndare Tina Tybring Andersson kommer att gå i pension i februari. Vilket i nuläget kommer innebära att museet bara kommer kunna hålla öppet en gång i veckan, från och med 1 februari.
- Vi kommer att hålla öppet på söndagar, mellan 13-16. Det kommer i så fall drivas av ideella krafter. Om inte kommunen kommer med ett annat snabbt förslag, säger P-G Andersson.
Den osäkerhet som råder gör att det för närvarande är svårt att ta långsiktiga beslut för verksamheten. Allt som hembygdsföreningen vill ha är tydliga riktlinjer, menar P-G Andersson.
- Vi trodde kanske inte att den nya organisationen skulle vara klar efter nyår, men vi trodde åtminstone att ett konkret förslag skulle finnas, säger han.
Helen isacsson (S) är ordförande i kultur- och fritidsutskottet i Motala kommun. Hon säger i en kommentar till tidningen att de för närvarande jobbar med frågan, men att de ännu inte har tagit fram till några tydliga riktlinjer för hur verksamheten ska se ut.
- Vi har inte kommit tillräckligt långt i den processen än, säger hon.
Arbetet med att ta fram riktlinjer kommer de att sätta igång med inom kort, tillägger Helene Isaksson

Oliver Beckman
MVT