Julsmörgås hos Motala hembygds och museiförening

Den traditionella julsmörgåsen för föreningens syrelse, kommittémedlemmar och frivilligarbetare hade detta år en speciell prägel.      Hembygdsföreningen som sedan start ansvarat för museiverksamheten i Motala kan nu behöva lämna över ansvaret till kommunen.
Museets föreståndare sedan 25 år tillbaka har nått pensionsåldern och träder nu tillbaka och föreningen har inte ekonomiska möjligheter att skaffa en ersättare. För att inte museet skall behöva stängas har därför kommunen kontaktats för att få hjälp. Hur museiverksamheten i Motala i framtiden skall bedrivas är därför i dagsläget inte klart.

Efter att landgång och kaffe intagits framträdde Motalas Lucia med vacker sång. Den nya boken om "Motala för inte så länge sedan" delades ut till samtliga funktionärer och de kunde även få författarens Åke Svensson dedikation.

Fler bilder från sammankomsten
 
Fler bilder från sammankomsten