OM Sophia Isberg

Verktyg

Med dessa enkla, specialtillverkade verkyg snidade Sophia Isberg sina otroliga konstverk.