Om Sophia Isberg

Klockställ

Klockstället är fint skuret med en rik blomsterornamentik i nyrokoko.
På ena sidan fyra kvinnor med emblem. Andra sidan en hund. Fågeln på överdelen utgör ett handtag till ett lock så att fritt utrymme skapas till att sänka ned ett fickur. Höjd 20 cm.