Om Sophia Isberg

Disa - urnan

Fyra ekar växer samman och bildar ett tätt grenverk på urnan.
Under träden, en grupp herdar med sin hjord och även en stuga.
De fyra medaljongerna återger det s.k. Disamotivet. Johannes Messenius som var bördig från Motalatrakten, skrev 1611 skådespelet Disa baserat på en medeltida sägen om den unga kvinnan, som räddar landet från hungersnöd och vars klokhet dessförinnan prövas.
Hon ska infinna sig hos kungen, varken på kvällen eller dagen, varken gående eller åkande, varken klädd eller oklädd etc.
Disa löser uppgiften, får kungens förstoende och blir hans drottning.
Bilder av Disa som drottning på urnan visar henne med manliga drag, ett förvandlingsnummer som återkommer i andra av Sophia Isbergs verk.