Om Sophia Isberg

Brysselpokalen

Till värlsdsutställningen i Bryssel sändes 1888 den här urnan. Då hade Jungfru Isberg varit död i 13 år, men hennes arbeten var fortfarande attraktioner runt om i världen.
Urnan har tre huvudmotiv som består av Erik den Helige när han vägrar att ta emot skatt, Odens ankomst till Sverige och slutscenen i Bråvallaslaget.
Förlagorna kan spåras till litografier av en i Närke född tecknare, Hugo Hamilton.