Om Sophia Isberg

Servettringar

Även servettringar fick sina motiv från dåtidens avbildningar av kungar. Här är ett arbete med Oscar I i profil.

För att visa de porträttlika sniderierna är servettringarna förstorade och som jämförelse finns en enkrona med på bilden. Här ser man ett porträtt av Gustaf II Adolf.

Servettring i genombrutet mönster med årtalet 1856.

Ofullbordad servettring. Motivet hämtat från Leonardo da Vincis Nattvarden.