Soffa

Av Tommy Jerlhammar. 1985

Soffan kom till för att skildra den plats där gamla Folkets Park låg. Det troliga är att det är stenhuggare Jensen som utfört arbetet.