Röd Räv

Av Axel Nordell, Boxholm. 1974

Röd Räv är en skulptur av cement, placerad invid gång- och cykelvägen i Gamla Stan, där Bostadsbolaget Platen äger höghusen.