Ringrörelse

Av Folke Truedsson
Placerad vid Geriatriska kliniken.

Likt ringar på vattnet i en hög vågkam. Detta kan tydligt ses i Truedssons skulptur vid lasarettet.
Konstnären är född i Kristianstad 1913 och arbetade till en början som slöjdlärare. Mellan 1939 - 1945 studerade han på Konsthögskolan.
Hans mest kända verk är "Pelarsal" (100 kvadrat) i Radiohuset, Stockholm.

Material: Brons
Höjd: 1.95
Kostnad: 50 000 kronor