Platenstatyn

Redan 1919 fanns planer på att resa en staty över Motalas grundare, Baltzar Bugislavius von Platen.
Det hölls konserter och soareér ända tills man lyckats samla ihop den storslagna summan av 40.000 kronor. Drätselkammaren hade bidragit med 5000 kronor.
Som konstnär valdes den kände skulptören Christian Eriksson.

Invigningen var planerad till 1922, då 100 årsminnet av första delen (Västgötadelen) av Göta Kanal skulle firas.
Försenad för att bl.a. inte konstnären hunnit färdigt i tid och andra omständigheter, kunde invigningen hjälpligt ske den 21 mars 1923. Detta tack vare att Christian Eriksson sänt ner gipsförlagan till Motala, där den sedan patinerades med 40 tjog äggulor för att kunna liknas vid brons.
Efter några månader i regn och rusk togs förlagan ner och sändes tillbaka för att gjutas i brons. Efter nära två års försening kunde "Gubben" som Christian Eriksson kallade den för, alltså sändas till gjuteriet, för att senare levereras tillbaka till Motala torg där den fortfarande står på sin 3 meter höga sockel och blickar utöver Vätterviken, 4 meter hög.