Nyfödd

Av Marita Norin. Vätternskolan, 1980-talet.
En pappa håller sitt nyfödda barn i famnen, båda är nakna.

Material: Brons
Kostnad: 60 000 kronor (Landstinget)