Näcken

Denna staty har en gång stått placerad vid hamnparken, ungefär snett nedanför Loket. På gården till den "Lundqvistiska villan" som en gång ägdes av patron Lundqvist.
Villan beboddes senare av kapten Carlsson på ångaren "Örn", och det troliga är att det var han som tog med "Näcken" hem från någon av sina seglatser.
Efter det att villan rivits stod statyn kvar i flera år vid kanalen, och kan betraktas som en av stadens första statyer.
På något sätt kom den i fabrikör Norbergs ägo och placerades vid "Framnäs" en tid tills den kom till en villa på Strandvägen hos fam. Åstrand.
Den s.k. Egirska villan på Strandvägen blev senare ägare till statyn.