Metallmonumentet

Monumentet vid "Röda Källaren", i hörnet av Järnvägsgatan - Bergsättersvägen, kom till 1945 för att fira 50års-dagen av Metalls tillblivelse år 1896.
Det var på den här platsen den 2 september 1896 som metallarbetare samlades för att förena sig, och den 13 september samma år tog beslutet att söka inträde i svenska Järn & Metall. Avdelningen fick nummer 37.

Namnet "Röda Källaren" kommer troligen av att här en gång har funnits en gammal, röd potatiskällare ovan mark.