Loket i Hamnparken

Loket som tidigare var placerat i Hamnparken byggdes 1916 på Motala Verkstad. Det är Sveriges största tanklok, väger 88 ton och har nummer 564.
Loket levererades 1916 till Uppsala - Gävle järnvägar, som övertogs av SJ 1933.

Längden är 13,65 meter, och vattenförrådet rymmer 11 kubik vatten. Största hastighet är 70 km/h. Loket togs ur trafik 1957 och desponerades från Gävle där SJ:S järnvägsmuseum ligger.

På Motala Verkstad tillverkades 718 ånglok mellan 1862 - 1950.