Hårstorpsön

Ön som ligger i Hårstoprpssjön är ett minnesmärke över den gamla gården "Haroxtorp", som var en av de äldsta gårdarna i trakten.
Gården eldhärjades troligen under det nordiska sjuårskriget omkring år 1576, när danskarna var här och stred.
Under tiden för strömmens uppdämning 1918-1921 beslutades att ett minnesmärke i form av en ö skulle sättas upp.
Ön är 10 meter i diameter och hade från början träd planterade av stadsträdgårdsmästare Johansson, men de är idag omkullblåsta. En parksoffa fanns också på ön från början, men den är nu borta.
Idag finns mest självsådda fläderbuskar på ön.