Fontänen i Järnvägsparken

Mellan 1898-1947 stod fontänen i stadsparken ungefär i den bersån som ligger närmast Folkets Hus.
Möjligen kan den vara ritad av ingenjör Teodor Jansson som var systerson till stadsträdgårdsmästaren Teodor Johansson, som skapade vår stadspark på 1890-talet.
Dern 3,2 meter höga pjäsen avlägsnades efter det att den frusit sönder på 1940-talet. Sedan den fallit i glömska i ett av kommunens förråd under många år lät stadsträdgårdsmästaren Gösta Lundin restaurera den 1986-1987.
1988 återinvigdes fontänen av Per Ström. Kostnad: 220 000 kronor.