Fotokommittén vårdar gamla bilder
Kulturhistoriska kommittén ger ut en årsskrift och minnesböcker från Motala
Torpkommittén forskar i historien om våra gamla torp i Motala
Industrikommittén vårdar gamla föremål med anknytning till Motalas industrier

 Fjärde Motalabok klar

Kan köpas på bokhandeln
och på ICA Maxi